FULL CLEANING est une société active dans le secteur du nettoyage: entretien de bureaux, de communs d'immeubles et plus généralement nettoyage régulier ou occasionnel de tous types de locaux ou de vitres. Nous travaillons également dans le secteur automobile: décocooning de voitures neuves, remise en état de voitures d'occasion et nettoyages courants à la main.

Bienvenue sur notre site interactif: communication et traçabilité sont 2 éléments basiques de notre politique de qualité.

FULL CLEANING is een vennootschap die werkzaam is in de schoonmaaksector: onderhoud van kantoren, gemene delen van gebouwen en meer over het algemeen regelmatige of occasionele schoonmaak van alle soorten lokalen of ruiten. Wij werken eveneens in de autosector: decocooning van nieuwe wagens, herstelling van tweedehandse wagens en gewone schoonmaak met de hand.

Welkom op onze interactieve site: communicatie en traceerbaarheid zijn 2 basiselementen van ons kwaliteitsbeleid.

FULL CLEANING is a company active in the field of cleaning: maintenance of offices, outbuildings and generally speaking, regular or occasional cleaning of all kinds of premises or windows. We are also working in the car sector: de-cocooning of new cars, refurbishing of second-hand cars and current manual cleaning.

Welcome on our interactive site: communication and traceability are 2 fundamental elements of our quality policy.